CATALINA

ARCHITECTURE

+DesignWe are a design-led, innovative  practice based in Aberystwyth, Mid Wales. We take projects from first concept through to Practical Completion - including the negotiating and securing of all required permissions - Planning Permission, Listed Building Consent, Building Regulations. 

We are an RIBA Chartered Practice

Seiliwyd y practis hwn yn Aberystwyth, Canolbarth Cymru, ac mae’n arloesi yn y maes dylunio. Mae’n llywio prosiectau o’r Cysyniad Cyntaf drwodd i’r Cwblhau Ymarferol, gan gynnwys trafod a sicrhau pob Caniatâd Cynllunio, Hawl Adeilad Rhestredig a Rheoliad Adeiladu.